Engelska
Kontakt

Gör er Onboarding till en dialog

Nyckeln till en lyckad onboarding är att göra det mer engagerande för de nyanställda. Mer interaktivt och mer dialog.

Etiketter:

Bakgrund

Det är första dagen på ditt nya jobb. Efter att nyligen ha fått det jobberbjudande som du har kämpat så för börjar idag den nya resan. Du tänker på alla de nya kontakter du kommer att skapa, vilka spännande projekt du kommer att få ta tag i och inte minst på alla nya erfarenheter du kommer samla på dig. Du känner dig förväntansfull, exalterad och ivrig att komma igång.

Du anländer till din nya arbetsplats och blir visad till ditt skrivbord, där du möts av en hög av olika dokument och papper. Din chef ler snabbt mot dig och säger; ’När du kommit tillrätta så får du gärna läsa igenom dessa. När du har gjort det kan du få återkomma till mig!’ Därefter försvinner chefen tillbaka till sitt kontor utan att invänta någon respons.
Du kommer på dig själv med att känna en viss besvikelse – det var ju inte såhär du hade föreställt dig att din nya resa skulle börja. Något varmt och innerligt välkomnande hade du inte mötts av, och du kan känna hur din förväntansfulla inställning inför det nya jobbet sakta börjar avta…

 

Problemet

Lyckas inte er onboarding-process inspirera de nyanställda? Intresset för onboarding har ökat en hel del under de senaste åren – men det är fortfarande inte helt ovanligt att företag missar viktiga detaljer i den introduktion som spelar en så avgörande roll för den nyanställda. Många gånger glömmer företag bort att tillräckligt förbereda onboardingen, vilket resulterar i att processen behandlas som vilket annat pappersarbete som helst. Men att sätta en nyanställd på att spendera sina första timmar på arbetsplatsen med att bläddra igenom högar av dokument resulterar i allt annat än det man skulle önska. Ett sådant bemötande förser inte de nyanställda med några positiva första intryck; någonting som kommer att färga hur de ser på företaget en lång tid framöver.

Det är ingen hemlighet att många företag behöver vässa sina onboarding-strategier en hel del. Forskning som framförs i Harvard Business Review visar på hur 49 % av amerikanska företags onboarding-processer endast kan klassas som ’någorlunda framgångsrika’. De menar även att så mycket som 22 % av alla företag i studien saknar ett formellt onboarding-program helt och hållet. Detta kan stärkas med en undersökning från Gallup, där man kan presentera hur 88 % av deltagarna i undersökning anser att de själva inte upplevt någon bra onboarding på sina arbetsplatser. De menade att arbetsgivarna gjort ett ’dåligt jobb’ med onboardingen, både vad gäller dem själva och sina kollegor.
Det blir här tydligt hur en passiv inställning gentemot onboarding-processen helt enkelt inte kan förse de nyanställda med den positiva och engagerande bild av företaget som vi önskar att ge. Frågan att ställa sig blir då istället – hur kan vi få vår onboarding-process att lyckas på ett så effektivt sätt som möjligt?

Här är nyckeln till en lyckad onboarding är att göra det engagerande för de nyanställda. 
Det är helt avgörande att processen inte blir ensidig och består av envägskommunikation från chefen till den nyanställda. Genom att istället anpassa onboardingen till att bli ömsesidig kommer de nyanställda känna sig mer välkomna till företaget, och på så vis kunna bibehålla den förväntan som många känner inför sin första dag.
Nedan kan ni läsa om några moment som kan ta onboarding-processen till en ny nivå; helt enkelt genom att göra introduktionen både engagerande och rolig för de nyanställda.

 

Onboarding Game

Ett av de bästa sätten att fånga nyanställdas uppmärksamhet på är genom att introducera ett spel in i processen. Ett spel skapar en rolig och aktiv inramning för onboardingen som både triggar igång tävlingsinstinkten hos de nyanställda, samtidigt som de får lära känna både varandra och företaget på ett underhållande sätt.

När det sedan kommer till att utbilda ny personal inom komplexa områden såsom företagets vision och strategi så kan ett spel underlätta både vad gäller att förse deltagarna med den viktiga informationen, men det gör det framförallt enklare för dem att faktiskt ta till sig utav den. Genom att få spela sig igenom företagets viktiga områden får de nyanställda också en mer utförlig förståelse för dessa; någonting som gör att kunskapen kommer att få bättre fäste.

Vårt onboarding-spel är framtaget för att skapa en minnesvärd första upplevelse, vilket sker i kombinationen mellan interaktiva element som gruppdiskussioner och dilemman – och mer lättsamma, roliga uppdrag där deltagarna behöver samarbeta med varandra. Allting skräddarsys efter just er organisation, där vi väver in faktiska situationer och exempel från verkligheten för de nyanställda att ta del av.
I slutändan vill vi att spelet ska få de nyanställda att inte bara förstå vad, utan även varför. Det kommer att trigga rätt inställning och rätt beteenden redan från dag 1, och ge er den mest värdefulla tillgång som ert företag någonsin kommer att ha – nämligen framtida kulturambassadörer.

För att lyfta ett exempel där just Onboarding Game gjorde en enorm skillnad har vi ett case med London Borough authority, Barnet Council. De tog kontakt med oss då de insåg att deras onboarding-program inte var så effektivt som det skulle kunna vara, vilket var starten på ett samarbete mellan vårt team på Green hat People och Barnet Council i London. Vi ville här ta reda ut vad de hade för svårigheter och på vilka sätt vi skulle kunna hjälpa till, där lösningen som vi presenterade blev följande: Onboarding Game: Spelbaserad inlärning som ska öka de nyanställdas engagemang.

Spelet utformades likt en spelplan uppdelad i kategorier som innefattade både kreativa uppdrag och strategiskt tänkande. Spelet täckte flera ämnen relaterade till kommunens utmaningar – där organisationen, resan till förbättring, tjänster, värderingar, modeller och planer är några utav dem.

Spelet resulterade i succé, där både arbetsgivare och nyanställda var imponerade över hur rolig och lärorik dagen varit. Deltagarna satte ett genomsnittligt betyg på 4,3 av 5 möjliga på aktiviteten – någonting som visar på hur en effektiv och välplanerad onboarding skapar entusiastiska och engagerade medarbetare.

 

Onboarding-dagar

Som vi är väl medvetna om vid det här laget så är onboarding inte någonting man gör på en kvart – utan det tar tid att få ny information att sätta sig ordentligt. Men med hjälp av entusiasm, spänning och underhållning kan du försäkra dig om att de nyanställda ändå uppskattar den tid som de spenderar med att lära känna företaget.

Att dedikera en heldag till att introducera företaget på förser de nyanställda med den underbara känslan av att få ett varmt och personligt välkomnande. Det blir en dag full av aktiviteter, interaktion och variation som ger de nyanställda en tydlig bild av företagets värderingar, dess varor eller tjänster samt hur visionen för framtiden ser ut.

Exempel på hur en Onboarding-dag kan se ut:

Alla Onboarding-dagar är skräddarsydda men det finns ett par komponenter som vi ofta använder för att ge bästa effekt.

1. Webapp ett par dagar före introduktionsdagen

2. Uppstart av Onboarding-dagen – skapa bra energi direkt med hjälp av en Icebreaker

3. Introduktion – återkoppla till webappen

4. Presentationer och diskussionsfrågor

5. Visa upp företagets olika affärsområden och funktioner

6. Onboarding Game – ett perfekt sätt att lära känna företagets kultur och värderingar

7. Avrunda dagen med en kul och skräddarsydd teamaktivitet

De bästa Onboarding-dagarna utgår från en välstrukturerad plan över hur ni vill att dagen ska se ut. Vi guidar er därefter gärna genom processen genom att presentera våra beprövade spelformat, tidsupplägg som vi vet fungerar bra samt förklarar hur vår Onboarding app kan användas på bästa sätt.

Vår uppgift är att bistå er att utforma ett upplägg som svarar mot er målbild och den effekt ni önskar uppnå. Under själva Onboarding-dagen kommer vår interaktiva teknik att stödja genomförandet, då all data som kommer in kan följas genom dashboards. Dessa dashboards möjliggör att den insamlade datan sedan kan använda för att återkoppla, förtydliga eller förstärka ert budskap. Ni kan också följa både deltagarnas svar på såväl team- som individnivå för att;

– Analysera nivån på inlärningen/förståelsen hos de nyanställda

– Få insikter från era nyanställda

– Kunna jämföra olika länder, divisioner, team, funktioner etc.

 

Virtuellt eller på plats

Alla våra Onboarding-lösningar går att ta del av både virtuellt och på plats. Läs gärna mer om vilket format som kan tänkas passa er bäst på vår hemsida, eller hör av dig till oss för en personlig rådgivning.

 

Underskatta aldrig vikten av Onboarding

Den första intrycket är avgörande. Försäkra dig om att det blir så bra som möjligt, och ge de nyanställda en engagerande och rolig start på sin nya resa hos er. Tvåvägskommunikationen är helt central när det kommer till att lyckas med sin onboarding – någonting som vi aldrig får glömma bort.

 

Är du intresserad av att veta mer om våra lösningar kring Onboarding? Hör av dig till oss.

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Get In Touch

Book a demo