Kontakt
Case Studies
Events

Hello Values™

Interaktivt och engagerande sätt att hjälpa medarbetarna förstå er företagskultur och värderingar

Inspirera medarbetarna med era unika värderingar

Hello Values™ är ett engagerande sätt att kommunicera era värderingar.

Doubleflow Employee Onboarding
Core Values Learning Game

Interaktivt och engagerande format

Inlärningen sker individuellt, på browsern på en dator eller mobil. En mix av beprövade inlärningsmekanismer skapar en engagerande upplevelse.

Innehåll

Lärmodulen består av en mix av inspirerande videos med kollegor och ledare, fallstudier, dilemman och tankeväckande frågeställningar för egen reflektion.

Core Values Training

Hello Values™

Interaktivt och engagerande sätt att hjälpa medarbetarna förstå er företagskultur och värderingar

Doubleflow Employee Onboarding

Inspirera medarbetarna med era unika värderingar

Hello Values™ är ett engagerande sätt att kommunicera era värderingar.

Core Values Learning Game

Interaktivt och engagerande format

Inlärningen sker individuellt, på browsern på en dator eller mobil. En mix av beprövade inlärningsmekanismer skapar en engagerande upplevelse.

Core Values Training

Innehåll

Lärmodulen består av en mix av inspirerande videos med kollegor och ledare, fallstudier, dilemman och tankeväckande frågeställningar för egen reflektion.

Onboarding
Onboarding
Employee Onboarding Logo
Onboarding
introduktion av nyanställda
Onboardingplattform

Hello Values™ – så fungerar det

Pre-boarding App

1. Förstå visionen och ert ”purpose”

Typiskt sätt brukar Hello Values™ börja med att förmedla visionen, och varför företaget finns till. Det kan ske med en videofilm med VD eller en senior ledare.

2. Involvera medarbetarna i visionen

Efter att ha fått en insikt i helheten tar vi snabbt steget att invoilvera deltagarna. Vilka åtgärder och områden kan hjälpa oss att uppnå visionen? Vad hindrar oss? Vilka bilder eller ord tycker ni symboliserar vår resa? Reflektion följs av en kort quiz för att mäta hur väl meddelandet har tagits emot.

Vi kommunicerar med hjälp av företagets varumärke, språk och grafiska identitet – färgerna, logotyperna, bilderna samt subtila saker som gör er unika.

Brand & Culture Employee Onboarding
Hello Values - Launch your core values

3. Vad betyder värderingarna för kollegorna?

När vi gått igenom visionen sätter vi nu era medarbetare i fokus lärupplevelsen – deltagarna får en möjlighet att höra från sina kollegor, inte bara cheferna.

I en serie enkla videosnuttar, eller stillbilder med text, delar kollegor från hela verksamheten med sig av hur de ser på värderingarna, vad de betyder för dem och personliga erfarenheter.

4. Testkör värderingarna och beteendena

För att verkligen kunna leva värderingarna måste era medarbetare förstå hur de kan tillämpa dem i vardagen. Interaktiva fallstudier och dilemman är de bästa sätten att göra detta konkret.

Implement core values - Hello Values
Core Values Training

5. Avrundning

Efter att ha djupdykt i vad värderingarna betyder ställer vi en serie frågor för förstå hur deltagarna ser på värderingarna – hur väl de tycker att de efterlevs, hinder och möjligheter.

Hello Values™ avslutas på ett positivt sätt med en inspiration och tips hur man kan gå från teori till praktik.

Anpassat efter era behov

Hello Values™ skräddarsys alltid för att passa era behov, men kommer ”förbakat” med mallar med innehåll för att kunna snabba på implementationen.

Vårt designteam hjälper er att anpassa innehållet och kan även bistå med grafiskt design.

Customization of Values Activity and Onboarding Game
brand and culture onboarding

Vem är Hello Values™ till för?

Hello Values™ är framtaget för företag som redan har värderingar men som har behov av att öka medvetenheten och få fram budskapet på ett engagerande sätt.

Kort sagt – ni har värderingarna, vi hjälper er att lansera och implementera dem.

Hello Values™ – så fungerar det

Pre-boarding App

1. Förstå visionen och ert ”purpose”

Typiskt sätt brukar Hello Values™ börja med att förmedla visionen, och varför företaget finns till. Det kan ske med en videofilm med VD eller en senior ledare.

Brand & Culture Employee Onboarding

2. Involvera medarbetarna i visionen

Efter att ha fått en insikt i helheten tar vi snabbt steget att invoilvera deltagarna. Vilka åtgärder och områden kan hjälpa oss att uppnå visionen? Vad hindrar oss? Vilka bilder eller ord tycker ni symboliserar vår resa? Reflektion följs av en kort quiz för att mäta hur väl meddelandet har tagits emot.

Hello Values - Launch your core values

3. Vad betyder värderingarna för kollegorna?

När vi gått igenom visionen sätter vi nu era medarbetare i fokus lärupplevelsen – deltagarna får en möjlighet att höra från sina kollegor, inte bara cheferna.

I en serie enkla videosnuttar, eller stillbilder med text, delar kollegor från hela verksamheten med sig av hur de ser på värderingarna, vad de betyder för dem och personliga erfarenheter.

Implement core values - Hello Values

4. Testkör värderingarna och beteendena

För att verkligen kunna leva värderingarna måste era medarbetare förstå hur de kan tillämpa dem i vardagen. Interaktiva fallstudier och dilemman är de bästa sätten att göra detta konkret.

Core Values Training

5. Avrundning

Efter att ha djupdykt i vad värderingarna betyder ställer vi en serie frågor för förstå hur deltagarna ser på värderingarna – hur väl de tycker att de efterlevs, hinder och möjligheter.

Hello Values™ avslutas på ett positivt sätt med en inspiration och tips hur man kan gå från teori till praktik.

Customization of Values Activity and Onboarding Game

Anpassat efter era behov

Hello Values™ skräddarsys alltid för att passa era behov, men kommer ”förbakat” med mallar med innehåll för att kunna snabba på implementationen.

Vårt designteam hjälper er att anpassa innehållet och kan även bistå med grafiskt design.

brand and culture onboarding

Vem är Hello Values™ till för?

Hello Values™ är framtaget för företag som redan har värderingar men som har behov av att öka medvetenheten och få fram budskapet på ett engagerande sätt.

Kort sagt – ni har värderingarna, vi hjälper er att lansera och implementera dem.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag
Hello Values - Launch your core values

 

Våra lösningar för kultur och värderingar

Individuellt eller i grupp. Inget behov av facilitering. Lätt att rulla ut.

Hello Values™

✓ Inspirerande inlärningsformat
✓ Effektiv och lätt att rulla ut
✓ Körs individuellt

Core Values Escape Room

✓ Roligt och spännande
✓ Öka kännedomen på ett lättsamt sätt
✓ Körs i små grupper

Core Values Learning Game

✓ Engagerande workshopformat
✓ Gruppdiskussioner och inlärning på djupet
✓ Körs i små grupper

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Get In Touch

Send me a demo

Try our demo