Engelska
Kontakt

Onboarding Game

New hire onboarding and induction

Vi hjälper er att kommunicera och förankra de viktigaste delarna i introduktionen: Kulturen, Värderingarna och ert sätt att arbeta

New employee playing an onboarding game

Den perfekta introduktionen

Onboarding Game är ett roligt och engagerande sätt att introducera företag på. Spelets huvudsakliga fokus ligger på att ge de nyanställda en så bra förståelse som möjligt för mer komplexa ämnen såsom företagets vision, strategi samt dess kultur och värderingar. Denna förståelse skapas genom ett flertal interaktiva diskussioner och dilemman.

Vi förvandlar er Powerpoint till ett övertygande spel

Få en förståelse för organisationen, lär känna nya kollegor och tävla tillsammans i att lösa roliga utmaningar. Onboarding Game är designat för att förse de nyanställda med energi och engagemang redan från dag 1. Vi använder oss av beprövade gamification-tekniker, och skräddarsyr alltid spelet utifrån er organisation.

onboarding games
Employee Onboarding Activities

Hur Onboarding Game fungerar

Spelet körs i mindre grupper om 3-5 personer, och spelas online på en dator. Spelets format möjliggör att alla deltagare aktivt deltar – vilket också är nyckeln till lärande. Spelet förmedlar information, det främjar gruppdiskussioner och utmanar deltagarna med verklighetstrogna dilemman. De möts också av skräddarsydda quiz-frågor som skapar ett roligt tävlingsmoment.

Typiskt sett kan spelet köras på två olika sätt; antingen som en del av en virtuell introduktionsdag, alternativt att nyanställda tar del av spelet i små grupper på plats. Då spelet är helt digitalt kan all data som kommer in gå att följa live via dashboards.

Vad ni får ut av spelet

1. En perfekt introduktion till företagets Vision, Strategi & Kultur
2. Låter varje deltagare aktivt komma med input & feedback
3. För samman personer från olika platser & kontor
4. Kan köras virtuellt från valfri plats
5. Ett roligt & engagerande format
6. Ett mätbart resultat

Overview of an Onboarding Game

Spelet skräddarsys efter er organisation

Spelet kommer att skräddarsys helt och hållet efter er organisation och era önskemål. Vissa kunder väljer att köra Onboarding Game som en generell introduktion, medans andra väljer att fokusera spelet på en eller två huvudområden.
Vanligtvis behandlar spelet något av följande ämnen:

– Generell Introduktion
– Kultur, Värderingar & Beteenden
– Vision & Strategi
– Organisationsstruktur
– Kunden / Kundresan
– Produkter/Tjänster/Lösningar

Data i realtid

Spelet är helt och hållet digitalt, vilket gör att all data som kommer in från deltagarna kan följas i realtid via dashboards.
Det gör det möjligt att i direkt anslutning till spelet visa upp data, tydliggöra det som behövs eller lägga ytterligare betoning på ert budskap.

Du kan även följa aggregerad data från samtliga sessioner av Onboarding Game för att få en helhetsöverblick eller för att identifiera skillnader över tid.

– Analysera nivån av förståelse
– Samla på dig insikter från de anställda
– Jämför länder, divisioner, team, funktioner etc.
– Sålla ner till enskilda svar

Onboarding Programme
Onboarding Experience

Varför Onboarding Game är så bra på att skapa Engagemang

Spelet strävar efter att förse deltagarna med en djupare förståelse för hur företaget ser ut och fungerar. Viktigt att poängtera är att spelet inte enbart informerar om företaget, utan det uppmanar även till diskussion inom laget och peer-2-peer learning. Onboarding Game ser även till att nyanställda lär känna varandra på ett lättsamt sätt, där de får möjlighet att dela nyfunna insikter sinsimellan.

Boka en demo

Employee Orientation

Tekniska krav och hur spelet körs

Core Values Onboarding Group Discussion

Spelas online

Onboarding Game spelas i grupper om 3-6 personer, typiskt sätt som del av en introduktionsdag.

Spellängd

Spelet tar ca 60 minuter men kan anpassas till er agenda.

Overview of an Onboarding Game
Employee Orientation Events

Mötesformat

Vi stödjer alla typer av mötesformat. Kör virtuellt på Zoom/Teams, hybrid eller på plats.

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Get In Touch

Book a demo